Termeni și condiții

Condiţii contractuale generale

1. Valabilitate:

Prezentele condiţii contractuale generale (în cele ce urmează CCG) sunt valabile pentru toate produsele ce se regăsesc şi se pot cumpăra pe pagina www.magictool.ro, operată de Profishop Kft.
Prevederile prezentului CCG se extind asupra tuturor tranzacţiilor comerciale încheiate între Profishop Kft. şi cumpărător PE CALE ELECTRONICĂ.
Prin folosirea paginii web, respectiv prin înregistrarea pe pagină CUMPĂRĂTORUL acceptă şi declară că îi sunt opozabile prevederile prezentului contract, respectiv acceptă prelucrarea datelor cu caracter personal în modul comunicat.
Prezentul CCG poate fi consultat permanent pe pagina www.magictool.ro şi descărcat în format „PDF”.

2. Partenerul

Partenerul CUMPĂRĂTORULUI:
Datele societăţii:
Denumirea societăţii: Profishop Korlátolt Felelősségű Társaság
Denumirea prescurtată: Profishop Kft.
Sediul social: 4030 Debrecen Rigó utca 4/b
Cod unic de inregistrare (CUI): 09-09-031304
Înregistrată la: Registrul Comerţului de pe lângă Tribunalul Debrecen
Cod fiscal: 27288454-2-09
Administrator: Herpácsi Gábor
Contact:
Relaţii: Telefon: +36-1-323-77-21
Adresă de email: hello@magictool.ro
Magazin: 4030 Debrecen Rigó utca 4/b
Program: Luni - Vineri, 8:00 - 16:00
Utilizarea paginii web
Pagina magictool.ro poate fi utilizată doar de cel care a acceptat declaraţia de protecţie a datelor cu caracter personal şi prevederile CCG. Se consideră acceptare accesarea şi utilizarea paginii, aceasta însemnând că utilizatorul a înţeles şi acceptat prevederile şi condiţiile prevăzute de CCG şi declaraţia de protecţie a datelor cu caracter personal şi este de acord cu modul de prelucrare a datelor cu caracter personal.

3. Descrierea paşilor ce se vor parcurge în vederea încheierii contractului electronic

ÎNREGISTRARE:
Cumpărarea oricărui produs din magazinul online este posibilă doar cu înregistrare prealabilă.
Pentru înregistrare se va completa corect fişa ce apare pe pagină.
După înregistrarea cu succes, accesarea magazinului se va putea face prin comunicarea adresei de e-mail şi prin stabilirea parolei.

CUMPĂRAREA,INFORMAŢII RELEVANTE LEGATE DE CUMPĂRARE
Alegeţi produsul dorit, specificaţi cantitatea dorită şi „aşezaţi produsul în coş”. Dacă doriţi şi alte produse, repetaţi procesul.
Caracteristicile şi informaţiile concrete legate de produsul dorit le găsiţi pe pagina de informaţii privind produsul. Pentru inexactităţile din descriere nu ne asumăm răspunderea.

Dacă nu mai doriți să adăgați alte produse în „Coșul de cumpărături” apăsați pe butonul „Pasul următor”.
La pagina de completare a datelor puteți adăuga adresa de livrare și adresa de facturare, trebuie să alegeți modalitatea de plată, puteți adăuga observații.
Pe pagina de verificare a datelor puteți revizui încă odată detaliile comenzii.
Preţul este întotdeauna preţul brut ce apare lângă produsul ales, acesta nu conţine cheltuielile de transport. Nu practicăm comandă minimă şi nu percepem cheltuieli de ambalare.
Plata se poate face cu ramburs, cu card bancar sau în avans prin virament. Factura se va găsi în coletul conţinând produsul cumpărat. Suma finală de achitat cuprinde toate cheltuielile. Preţurile noastre sunt stabilite în RON şi conţin TVA.
Magazinul online îşi rezervă dreptul modificării preţurilor produselor, modificarea intră în vigoare din momentul apariţiei noului preţ pe site. Modificarea nu afectează preţul produselor deja comandate.
În cazul în care se afişează un preţ greşit, în special unul care este evident greşit, diferind semnificativ de preţul estimat sau practicat în mod general, magazinul online nu este obligat să livreze produsul la preţul greşit, el poate să ofere livrarea produsului la preţul corect, oferind posibilitatea cumpărătorului să renunţe la cumpărare.
Dând click pe „TRIMITEREA COMENZII” comanda este trimisă către magazinul nostru online, după care veţi primi un e-mail generat automat, prin care se confirmă primirea comenzii.
Nu ne asumăm nicio răspundere pentru comenzile pierdute din cauza unor probleme tehnice ale furnizorului de servicii de Internet!

DECLARAŢIE PRIVIND ACORD TRANSFER DATE CU CARACTER PERSONAL

Prin prezența declar că am luat la cunostinta, că datele mele cu caracter personal stocate la operatorul de date Profishop Kft, adresa 4030 Debrecen Rigó utca 4/b în baza de date www.magictool.ro, vor fi predate pentru CIB Bank Zrt. având calitate de procesator de date. Datele transmise de operatorul de date sunt: Numele de facturare, adresa de email, cod poștal, localitate, strada, țara, număr de telefon și suma totală de plată.

CONFIRMAREA ÎN SCRIS
Confirmarea în scris este o informare scrisă, transmisă de către magazinul online cumpărătorului înainte de încheierea contractului sau cel târziu la preluarea produselor.
Informarea cuprinde denumirea şi sediul societăţii care operează magazinul online, principalele caracteristici ale obiectului contractului, preţul cu TVA şi alte obligaţii incluse, toate cheltuielile suplimentare, în mod special cheltuielile de livrare, alte condiţii de plată, livrare sau onorare ale comenzii, clauza de renunţare, condiţiile, modul şi consecinţele exercitării dreptului de renunţare, situaţiile în care cumpărătorul nu are drept de renunţare, adresa sediului (filialei) sau altei unităţi organizaţionale, unde cumpărătorul îşi poate prezenta eventualele reclamaţii, condiţiile de garanţie, respectiv serviciile complementare de care cumpărătorul poate beneficia ca urmare a cumpărării (aprovizionare cu piese de schimb, service); posibilitatea rezilierll contractului, dacă acesta s-a încheiat pe o perioadă nedeterminată sau pe o perioadă ce depăşeşte un an.

CONTRACTUL
Contractul se încheie în limba romana.
Contractul încheiat nu se consideră un contract încheiat în scris, magazinul nostru nu-l înregistrează, acesta nu va fi accesibil nici pe site-ul magazinului, nici la societatea comercială.

4. Dreptul de renunţare sau reziliere al cumpărătorului consumator, în conformitate cu prevederile legale

În conformitate cu prevederile § 20 di Legea 45/2014 (II:26) privind reglementarea contractelor încheiate între consumator şi societate în afara magazinului sau de la distanţă, consumatorul are dreptul să renunţe la contract într-un termen determinat de la data cumpărării, fără invocarea vreunui motiv.
În conformitate cu prevederile § 3 8:1. Cod civil are calitatea de consumator orice persoană fizică care, în cadrul unui raport juridic civil, acţionează predominant în scopuri care se află în afara activităţii de întreprinzător sau profesional
Consumatorul îşi poate exercita dreptul de renunţare în termen de 14 (paisprezece) zile de la:
a) În cazul contractului de vânzare-cumpărare a produsului
aa) data prelurii produsului,
ab) în cazul vânzării-cumpărării mai multor produse, dacă acestea se livrează la termene diferite, data livrării ultimului produs,
ac) în cazul unor produse formate din mai multe piese, data livrării ultimei piese,
ad) dacă produsul se livrează în mod regulat, data primei livrări,
a data preluării de către terţa persoană – diferită de curier - desemnată de cumpărător, b) în cazul contractării de servicii, data încheierii contractului
Consumatorul îşi poate exercita dreptul de renunţare la contract conform punctului e) şi în perioada dintre data încheierii contractuui şi până la data preluării produsului.

Exercitarea dreptului de renunţare:
Consumatorul îşi poate exercita dreptul de renunţare la contract conform punctului e), având însă obligaţia să completeze corect declaraţia anexată şi să trimită pe cale electronică declaraţia completată la adresa menţionată în punctul 2. al prezentului CCG. în termenul stabilit la punctul e.
Exercitarea dreptului de reunţare este legală dacă consumatorul trimite declaraţia înainte de expirarea celor 14 zile. Certificarea acestui fapt cade în sarcina consumatorului. Dacă trimiterea declaraţiei în termenul specificat nu poate fi certificată fără echivoc, se consideră că consumatorul nu a îndeplinit condiţiile necesare pentru exercitarea dreptului de denunţare a contractului, contractul rămâne în vigoare.
În cazul trimiterii declaraţiei prin poştă, data relevantă este data expedierii, declaraţia se va trimite ca scrisoare recomandată.
În cazul trimiterii prin E-mail, data relevantă este data sosirii acestuia.
Consumatorul îşi poate exercita dreptul de denunţare a contractului personal, în magazinul nostru.
Obligaţiile operatorului economic în cazul denunţării unilaterale de către consumator
În cazul în care consumatorul denunţă unilateral contractul, respectând cele prevăzute la punctul anterior, firma trebuie imediat, dar cel mai târziu în termen de 14 zile de la luarea la cunoştinţă a denunţării, să returneze integral suma plătită de consumator.
Firma noastră poate să reţină suma achitată până când consumatorul nu returnează produsul pe adresa AGENTIA TERITORIALA NEMO EXPRES LOGISTIC, Oradea, str. Ogorului, nr. 2 H, sau nu poate demonstra fără echivoc că l-a returnat. Dintre cele două, trebuie luată în considerare data anterioară.

Obligaţiile consumatorului în cazul denunţării
Dacă consumatorul denunţă contractul cu respectarea prevederilor CCG, are obligaţia să returneze produsul imediat sau cel mai târziu în termen de 14 zile de la denunţare, respectiv să-l predea antreprenorului.
Societatea noastră are dreptul să reţină suma achitată pentru produsul dat până la returnarea acestuia.
În caz de denunţare, cheltuielile de returnare îl privesc pe consumator. Societatea noastră nu va prelua coletele trimise cu ramburs.
Consumatorul răspunde pentru degradarea produsului datorată folosirii sale necorespunzătoare şi implicit pentru devalorizarea acestuia datorată acestei cauze. Suma ce reprezintă devalorizarea produsului va fi reţinută de firma noastră din suma care va urma să fie restituită consumatorului pentru produsul la care a renunţat. Măsura devalorizării produsului la care s-a renunţat va fi stabilită în funcţie de valoarea, specificul şi măsura uzurii produsului la care s-a renunţat.

5. Garanţii

Societatea Profishop Kft. asigură garanţia prevăzută de legislaţie pentru produsele sale.
Termenul de garanţie este de 1 an de la cumpărarea efectivă.
Societatea noastră este scutită de asigurarea garanţiei dacă:
-produsul nu a fost utilizat conform destinaţiei sau
-a fost păstrat în condiţii improprii sau
-nu a fost pus în funcţiune conform instrucţiunilor sau
-a fost afectat de calamitate naturală sau
- Profishop Kft. poate dovedi că defecţiunea s-a produs după livrare.
În baza garanţiei cumpărătorul poate solicita:
1. efectuarea reparaţiei sau înlocuirea produsului, exceptând cazul în care societatea este în imposibilitate de a onora solicitarea sau dacă varianta pentru care a optat cumpărătorul, în comparaţie cu varinata cealaltă ocazionează cheltuieli suplimentare semnificative pentru Profishop Kft, ţinând cont de valoarea produsului în stare impecabilă, gravitatea nerespectării clauzelor contractuale şi lezarea intereselor cumpărătorului.
2. dacă Profishop Kft nu şi-a asumat reparaţia sau înlocuirea în termenul stabilit, nu poate să se achite de obligaţie menajând interesele cumpărătorului, sau dacă Cumpărătorul nu mai are interesul ca produsul să fie reparat sau înlocuit, Cumpărătorul – opţional – poate solicita reducerea proporţională a preţuului, poate să repare produsul pe cheltuiala firmei sau poate să denunţe contractul. Cumpărătorul nu are dreptul să denunţe contractul pentru defecţiuni minore. Dacă consumatorul solicită înlocuirea produsuui în termen de 3 zile lucrătoare Profishop Kft. este obligată să înlocuiască produsul cu condiţia ca defecţiunea să împiedice utilizarea produsului conform destinaţiei.

6. Răspunderea legală pentru vicii ascunse

Cumpărătorul poate să-şi exercite dreptul la garanţia pentru vicii ascunse pentru acele defecţiuni ale produselor care au existat deja în momentul predării.
Termenul de garanţie pentru vicii ascunse este de 2 ani în cazul consumatorilor şi 1 an în cazul altor cumpărători.
În baza garanţiei pentru vicii ascunse cumpărătorul poate solicita:
a) efectuarea reparaţiei sau înlocuirea produsului, exceptând cazul în care societatea este în imposibilitate de a onora solicitarea sau dacă varianta pentru care a optat cumpărătorul, în comparaţie cu varianta cealaltă ocazionează cheltuieli suplimentare semnificative pentru Profishop Kft, ţinând cont de valoarea produsului în stare impecabilă, gravitatea nerespectării clauzelor contractuale şi lezarea intereselor cumpărătorului; sau
b) reducerea proporţională a contravalorii, repararea defecţiunii pe cheltuiala societăţii sau poate renunţa la contract dacă societatea nu a onorat cererea de reparare sau înlocuire, nu poate să-şi onoreze obligaţia prevăzută la pct. (4) sau dacă persoana îndreptăţită nu mai are interesul să repare sau să înlocuiască produsul dat.
Cumpărătorul este obligat să informeze firma imediat după descoperirea viciului.

7. Răspunderea legală pentru lipsa de conformitate

Consumatorul poate solicita de la producător repararea produsului viciat sau dacă acest lucru nu este posibil în termen rezonabil sau fără lezarea intereselor consumatorului, poate cere înlocuirea produsului. În cazul unui produs viciat consumatorul are dreptul la garanţie pentru viciu ascuns sau lipsă de conformitate, ambele nu se pot exercita în acelaşi timp, pentru acelaşi viciu.
Un produs este viciat atunci, când nu corespunde cerinţelor calitative de la momentul vânzării sau descrierii de către producător a produsului.
Se consideră producător cel care a fabricat sau a comercializat produsul.
Producătorul este scutit de obligaţiile sale garanţiale dacă:
1. Nu a fabricat sau comercializat produsul în cadrul activităţii sale de antreprenor sau
2. Viciul nu a putut fi depistat în condiţiile din momentul introducerii produsului pe piaţă sau
3. Viciul a fost cauzat de o reglementare legală sau dispoziţie oficială.
Consumatorul trebuie să informeze producătorul imediat după descoperirea viciului.
Garanţia de conformitate pentru produs este valabilă pe o perioadă de doi ani de la introducerea pe piaţă a produsului.

8. Procedura în cazul produselor viciate

În cazul descoperirii unui viciu al produsului, vă rugăm luaţi legătura cu firma noastră la unul din contactele de la punctul 2.

9. Posibilitatea apelării la Comisia de Conciliere

În cazul litigiilor dintre Consumator şi Prestatorul de servicii care nu se pot rezolva pe cale amiabilă, consumatorul este în drept să apeleze la Comisia de Conciliere ce funcţionează în localitatea sa de domiciliu sau în localitatea în care îşi are sediul firma. Sunt consideraţi consumatori: organizaţiile civile, bisericile, casele comune, asociaţiile de locatari, societăţile comerciale micro, mici şi mijlocii, care cumpără, comandă, utilizează, folosesc produsul sau sunt destinatarii comunicării comerciale legate de produs.
Comisia de Conciliere de la sediul societăţii: Comisia de conciliere jud. Hajdú-Bihar.
Adresa: 4025 Debrecen, str. Vörösmarty 13-15.
Tel: 52-500-710, 52-500-745
Fax: 52-500-720
E-mail: bekelteto@hbkik.hu

10. Dispoziţii finale

În problemele nereglementate prin prezentul CCG sunt relevante prevederile legale din Ungaria, în mod special ale Legii V/2013 şi OG 45/214 (26.II.).
Societatea noastră îşi rezervă dreptul să modifice unilateral prezentul CCG.

Anexa nr. I.
Declaraţie de renunţare
Destinatar: Profishop Kft.; 4030 Debrecen Rigó utca 4/b; hello@magictool.ro

Subsemnatul/subsemnaţii declar/ăm că îmi/ne exercit/ăm dreptul de denunţare/renunţare la contractul privind vânzarea-cumpărarea următorului/oarelor produs/e sau servicii:

……………………………………………………………….

Data încheierii contractului/ Data preluării:………………………………………………
Numele consumatorului/ilor:………………………………………………………………………….
Adresa consumatorului/ilor:………………………………………………………………………….
Cont bancar:………………………………………………………………………….
Semnătura/ile consumatorului/ilor: (exclusiv în cazul declaraţiilor pe suport de hârtie):


………………………………………… ……………………………………

Data:……………………………………….

Anexa nr. 2.
Informaţii legate de garanţii
1. Garanţia pentru viciu ascuns
Când puteţi să vă exercitaţi dreptul la garanţia pentru viciu ascuns?
În cazul executării defectuoase de către Profishop Kft. aveţi dreptul să vă exercitaţi acest drept în conformitate cu prevederile Codului Civil.
Ce drepturi aveţi?
Opţional:
Puteţi solicita repararea sau înlocuirea, exceptând cazul în care executarea solicitării Dvs. este imposibilă sau ocazionează costuri suplimentare semnificative pentru operator în comparaţie cu altă opţiune. Dacă nu solicitaţi sau nu puteţi solicita repararea sau înlocuirea, puteţi solicita reducerea proporţională a preţului sau puteţi repara produsul pe cheltuiala operatorului economic sau puteţi denunţa contractul.
Puteţi opta şi pentru altă variantă, cheltuielile ocazionate de trecere vor fi suportate de Dvs., exceptând cazul în care aceasta a fost întemeiată sau provocată de operatorul economic.
În ce termen puteţi să vă exercitaţi dreptul la garanţia pentru viciu ascuns?
Sunteţi obligat ca imediat după descoperirea viciului, dar cel mai târziu în termen de două luni să informaţi despre situaţie operatorul. Vă atrag atenţia totodată că după expirarea a doi ani de la încheierea contractului, nu vă puteţi exeercita dreptul la garanţia pentru viciu ascuns. În cazul unor produse folosite acest termen este de un an.

Faţă de cine vă puteţi exercita dreptul la garanţia pentru viciu ascuns?
Acest drept vi-l puteţi exercita faţă de operatorul economic.

Care sunt condiţiile exercitării dreptului?
În termen de şase luni de la executare consumatorul trebuie doar să informeze operatorul economic, fără a avea altă obligaţie. După expirarea celor şase luni Dvs. sunteţi obligat să dovediţi că viciul descoperit a existat şi în momentul executării.

2. Garanţia de conformitate pentru produs
Când puteţi să vă exercitaţi dreptul la garanţia de conformitate pentru produs?
În cazul neconformităţii unor bunuri mobile (produse) puteţi să vă exercitaţi opţional dreptul prevăzut la pct. 1 sau dreptul la garanţia de conformitate pentru produs.
Ce drepturi aveţi cu privire la cerinţa de conformitate a produsului?
Puteţi solicita exclusiv repararea sau înlocuirea produsului.
În ce situaţie este viciat un produs?
Produsul este viciat în cazul în care nu corespunde cerinţelor privind calitatea valabile la momentul introducerii pe piaţă sau dacă nu corespunde cu descrierea dată de producător.
Care este termenul de exercitare a acestui drept?
Puteţi să vă exercitaţi acest drept în termen de doi ani de la introducerea pe piaţă a produsului. După acest termen vă pierdeţi acest drept.
Faţă de cine vă puteţi exercita dreptul la garanţia de conformitate?
Puteţi să vă exercitaţi acest drept faţă de producătorul bunului mobil sau faţă de operatorul economic care îl comercializează. Pentru a vă exercita acest drept, trebuie să dovediţi existenţa viciului.

În ce caz este exonerat de răspundere producătorul (vânzătorul)?
Producătorul (vânzătorul) este exonerat de răspundere dacă poate dovedi că:
- nu a produs sau vândut bunul în cadrul activităţii sale economice sau
- viciul nu putea fi observat date fiind condiţiile tehnice de la momentul introducerii pe piaţă sau
- viciul produsului provine din aplicarea unor reglementări legale sau dispoziţii oficiale.
Producătorul (vânzătorul) trebuie să demonstreze un singur motiv.
Vă atrag atenţia că nu puteţi solicita despăgubiri în acelaşi timp pentru lipsa conformităţii şi garanţia pentru viciu ascuns . În cazul exercitării cu succes a dreptului de garanţie pentru conformitate în ce priveşte produsul înlocuit sau reparat, ulterior puteţi să vă exercitaţi dreptul la garanţie pentru viciu ascuns doar faţă de producător.

3. Garanţia
În ce caz puteţi să vă exercitaţi dreptul la garanţia pentru viciu ascuns?
Profishop Kft. are obligaţia de a garanta cu privire la unele produse, conform prevederilor legale.
Ce drepturi aveţi şi pe ce perioadă?
În conformmitate cu prevederile anexei I. OG. 151/2003. (22. IX.) termenul de garanţie în cazul unor bunuri de folosinţă îndelungată este de 1 an.
În ce caz este exonerat de răspundere operatorul economic?
Operatorul economic este exonerat de răspundere doar în cazul în care se demonstrează că defecţiunea s-a produs după executare.
Vă atrag atenţia că nu vă veţi putea exercita paralel dreptul la garanţie pentru viciu ascuns şi lipsa conformităţii, dar vă veţi putea exercita drepturile garanţiale conform celor prevăzute la punctul 1 şi 2.